Http status 400

Клієнтська програма не повинна перенаправляти запит більш ніж у п’ять разів, так як такі переадресації зазвичай призводять до нескінченного циклу. Адрес, по которому клиенту следует произвести запрос, сервер указывает в заголовке Location. Офіційний реєстр HTTP статус кодів. Он представляет собой целое число из трёх десятичных цифр. Ці коди стану застосовуються до будь-якого методу запиту. Клиент узнаёт по коду ответа о результатах его запроса и определяет, какие действия ему предпринимать дальше. Веб-сервер Internet Information Services в своих файлах журналов, кроме стандартных кодов состояния, использует подкоды, записывая их через точку после основного. Також згадується пояснювальна фраза «Reply With» в специфікації по WebDAV в Microsoft Developer Network, введений Microsoft і 509 Bandwidth Limit Exceeded, введений в cPanel. При всех перенаправлениях, если метод запроса был не HEAD, то в тело ответа следует включить короткое гипертекстовое сообщение с целевым адресом, чтобы в случае ошибки пользователь смог сам произвести переход. Из данного класса пять кодов 301, 302, 303, 305 и 307 относятся непосредственно к перенаправлениям. Код стану HTTP (англ. Він являє собою ціле число з трьох арабських цифр. Тим не менш, відомо про два використовуваних кода, не згаданих у RFC: 449 Retry With. Изменять метод нужно только если сервер ответил 303. Первая цифра указывает на класс состояния. Статус коди, що починаються з цифри «5» відносяться до випадків, в яких сервер ідентифікує, що сталася помилка або він по якійсь причині не в змозі виконати запит. Нижченаведений список кодів стану HTTP містить коди відповідно інтернет стандартів IETF, а також і інші IETF RFCs, інші специфікації і деякі інші широковживані коди. Цей клас кодів стану вказує попередню відповідь, що складається лише з статусного рядку і опціональних хедерів, і закінчується пустим рядком. В этот класс выделены коды, информирующие о процессе передачи. Прокси-сервера подобные сообщения должны отправлять дальше от сервера к клиенту. Разработчики HTTP отмечают, что многие клиенты при перенаправлениях с кодами 301 и 302 ошибочно применяют метод GET ко второму ресурсу, несмотря на то, что к первому запрос был с иным методом (чаще всего PUT)[16].

READ  Облачный хостинг amazon

... file ‎ (SVG file, nominally 400 × 83 pixels,

Http Status 400

Сами сообщения от сервера содержат только стартовую строку ответа и, если требуется, несколько специфичных для ответа полей заголовка. Коды этого класса сообщают клиенту, что для успешного выполнения операции необходимо сделать другой запрос, как правило, по другому URI. По коду відповіді клієнт дізнається про результати його запиту і визначає, що йому робити далі. Набор кодов состояния является стандартом, и они описаны в соответствующих документах RFC. Сервер повинен вислати інформацію, що містить пояснення помилкової ситуації, і вказати, чи є це тимчасовим або постійним, за винятком коли він отримував запит в типу HEAD. Клас статус кодів 4xx призначений для випадків, в яких клієнт робить невірні запити. За кодом відповіді зазвичай йде відділена пробілом пояснювальна фраза на англійській мові, яка пояснює людині причину саме такої відповіді. Чтобы избежать недоразумений, в версии HTTP/1. Клієнтський браузер повинен повідомляти про ці помилки користувачу. Тем не менее, известно о двух используемых кодах, не упомянутых в RFC: 449 Retry With. При этом допускается использование фрагментов в целевом URI. Клієнт може виконати конкретні дії без взаємодії з користувачем, у випадках коли метод, що використовується в другому запиті є GET або HEAD. При цьому у відповідях від сервера даний підкод не розміщується — він потрібен адміністратору сервера, щоб той міг більш точно визначити джерело проблеми. Код состояния HTTP (англ. Перша цифра статус коду вказує на один з п’яти типів відповідей. Підтримує Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Microsoft IIS іноді використовує додаткові десяткові субкоди, які містять додаткову інформацію. Набір кодів стану є стандартом і вони описані у відповідних документах RFC. Перша цифра вказує на клас стану. По последним стандартам клиент может производить перенаправление без запроса пользователя только если второй ресурс будет запрашиваться методом GET или HEAD[6]. Зі свого боку, клієнтський браузер повинен повідомляти про будь-яку помилку користувача. В остальных случаях следующий запрос производить с исходным методом. При этом в ответах от сервера данный подкод не размещается — он нужен администратору сервера, чтобы тот мог более точно определять источники проблем. Цей вид кодів вказує, що клієнт має виконати додаткові дії для завершення виконання запиту. Так, наприклад, перенаправлення даних форми за допомогою методу POST на інший ресурс, відбувається автоматично без помилок. Введення нових кодів повинно відбуватись тільки після узгодження з IETF. Также упоминается пояснительная фраза «Reply With»[1] в спецификации по WebDAV в Microsoft Developer Network, введённый Microsoft и 509 Bandwidth Limit Exceeded, введённый в cPanel.

READ  Домен de

http status 400

http status 400

Http Status 400
За винятком відповіді на запит HEAD, сервер повинен включити у відповідь пояснення щодо помилкової ситуації, і чи є ця помилка тимчасовою або постійною.

About

View all posts by