Окис

Въпреки че повечето смъртни случаи са следствие на пожар, готварските печки, преносимите отоплителни уреди и отпадните автомобилни газове допринасят за около 30% от тях. Постъпвайки в кръвообращението, въглеродният оксид се свързва с хемоглобина, който е основното съединение, пренасящо кислород в човешкото тяло; така се получава съединението карбоксихемоглобин. Резултатът от това е намалено отдаване на кислород на хипоксичните тъкани. Оксиды с высшими степенями окисления (например, оксид железа(III), Fe2O3) называют в соответствии с этой номенклатурой окись, а двойные (т. Отравянето с СО може да предизвика миокардна исхемия, предсърдно мъждене, пневмония, белодробен оток, хипергликемия, мускулна некроза, остра бъбречна недостатъчност, кожни лезии, зрителни и слухови проблеми, респираторен арест. Кислородните съединения на флуора не са оксиди, тъй като флуорът е по-електроотрицателен от кислорода и по тази причина кислородът в тях има положителна степен на окисление. При усложнения — припадъци, сърдечни проблеми, белодробен оток, ацидоза, се прилага съответното лечение. Първата помощ при отравяне с въглероден оксид включва бързото изнасяне на жертвата от обгазеното помещение, извикването на помощ и кардиопулмонална ресусцитация, ако е необходимо. У кожного з них своя історія і минуле. При насищане на 10% от хемоглобина с СО (карбоксихемоглобин) се появяват първите симптоми; при свързване на СО с 50-70% от хемоглобина настъпва кома и смърт. Существуют сложные оксиды, включающие в молекулу атомы двух и более элементов, кроме кислорода (например, оксид лития-кобальта(III) Li2O·Co2O3), и двойные оксиды, в которые атомы одного и того же элемента входят в двух или более степенях окисления (например, оксид марганца(II,IV) Mn5O8). Хроничната експозиция води до увеличение на сърдечносъдовата симптоматика при някои работници (автомонтьори, пожарникари и др. Например: монооксид углерода CO, диоксид углерода СО2, триоксид серы SO3. В соответствии с номенклатурой ИЮПАК, оксиды называют словом «оксид», после которого следует наименование химического элемента в родительном падеже, например: Na2O — оксид натрия, Al2O3 — оксид алюминия. Во многих случаях такие оксиды могут рассматриваться как соли кислородсодержащих кислот (так, оксид лития-кобальта(III) можно рассматривать как кобальтит лития Li2Co2O4, а оксид марганца(II,IV) — как ортоманганит марганца Mn3(MnO4)2). Дългосрочните повторни излагания на въглероден оксид носят риск най-вече за бременните и пациентите с коронарна болест на сърцето. Напредналата възраст, загубата на съзнание по време на отравянето са рискови фактори за развитие на тези усложнения. Кожният контакт с метиленовия хлорид няма сериозни системни ефекти, но предизвиква сериозни изгаряния на кожата. Кислородът ускорява дисоциацията на въглеродния оксид от хемоглобиновата молекула, което води до подобряване на тъканната оксигенация. При висока концентрация газът е опасен за хората и животните, въпреки че се произвежда в малки количества при нормалния метаболизъм на животните и се смята, че има нормални биологични функции. Серед них є колишній священик, стриптизерка, колишній аферист і трунар.

READ  Как продлить домен

Белоградчишки скали - Дестинация

Окис

Токсичните ефекти на СО се свързват и с индуцирането на отделянето на азотен оксид. Природният газ не съдържа въглероден оксид, но двигателите с вътрешно горене, барбекютата, някои готварски печки са източник на отровния газ. Окси́д (синонимы: о́кисел, о́кись) — бинарное соединение химического элемента с кислородом в степени окисления −2, в котором сам кислород связан только с менее электроотрицательным элементом. Главното медицинско лечение на отравянето с въглероден оксид е дишането на 100% кислород през маска. Това води до миокардна депресия и хипотензия, които усилват тъканната хипоксия. Една от най-тежките последици при отравянето с СО е тежкото увреждане на ЦНС, които може да е с продължителност дни, дори седмици след острото отравяне. Оксиды с низшими степенями окисления (субоксиды) иногда называют закись и недокись (например, оксид углерода(II), CO — закись углерода; диоксид триуглерода, C3O2 — недокись углерода[1]; оксид азота(I), N2O — закись азота; оксид меди(I), Cu2O — закись меди). СО се свързва със сърдечния миоглобин с по-голям афинитет отколкото с хемоглобина. К исключениям относятся, например, дифторид кислорода OF2. Метиленов хлорид се натрупва в тъканите, което води до повишени концентрации на въглероден оксид два пъти по-дълго отколкото при директно инхалиране на CO. Въглеродният оксид се поема чрез дишането и достига до кръвообращението чрез газообмена в белите дробове. Та відомо одне – нічого не відбувається просто так. Източници на въглероден оксид могат да бъдат всякакви отоплителни уреди, поставени на непроветриво място: газови уреди, камини, печки на дърва, също изгорелите газове от автомобил; цигареният дим също може да съдържа високи концентрации на CO. Через безліч випадкових подій четверо дивних людей збираються разом у переддень Різдва. Например СО се произнася въглероден оксид. Тези късни прояви се срещат при около 15% от тежко пострадалите след 2 до 28 дни след отравянето. Ранните симптоми, особено при нискодозови експозиции, са често неспецифични, приписващи се на други заболявания — най-често грипоподобни синдроми, депресия, хронична умора, гръдна болка, мигрена и други видове главоболия. Они, строго говоря, не относятся к категории оксидов. Главните симптоми на отравяне с въглероден оксид се развиват от органите, които са най-зависими от кислород — а именно — централната нервна система и сърцето. Проучвания сочат, че въглеродният оксид блокира клетъчното дишане, свързвайки се цитохромоксидазата, ензим от дихателната верига в клетката. Това прави диагностицирането на отравянето с въглероден оксид трудно. Оксид (остаряло окис, отменено с номенклатурата на IUPAC от 1964 г. Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» образована на принципах добровольного объединения его членов в целях координирования деятельности по формированию объектов кадастрового учета, соблюдения норм профессиональной этики, проведения единой политики по защите интересов субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, оказания консалтинговых, образовательных, аудиторских и других видов услуг, координации и развития на территории Российской Федерации и за ее пределами совместной деятельности по развитию системы кадастрового учета объектов недвижимости в интересах российского общества, повышения уровня и качества кадастровых услуг на рынке. Въглеродният оксид, наричан преди въглероден окис, е газ без цвят и мирис, с молекулна маса 28 g/mol (по-лек от въздуха). Вдишването на достатъчно голямо количество води до задушаване и може да причини смърт. Ако в съединението съществува долен индекс, за него се ползват представки, които произлизат от гръцките числителни имена: 1 – моно, 2 – ди, 3 – три, 4 – тетра, 5 – пента, 6 – хекса, 7 – хепта и така нататък.

READ  Denver joomla

окис

окис

Окис
Черният дроб метаболизира около 1/3 от инхалирания метиленов хлорид до въглероден оксид. Други двуелементни съединения на кислорода, които не са оксиди, са пероксидите, супероксидите и озонидите – в тях кислородът има отрицателна, но по-ниска от -2 степен на окисление. Клиничните симптоми включват: тахикардия и хипертензия, а от страна на ЦНС — главоболие, замаяност, объркване, конвулсии и безсъзнание. При подозрения измерването на крбаоксихемоглобина в кръвта е сигурен показател за отравяне. Редица проучвания сочат, че СО причинява липидна пероксидация и левкоцит-медиирани възпалителни промени в мозъка — процес, който може да бъде инхибиран чрез хипербарна кислородна терапия. СО води до демиелинизация на бялото вещество. Оксидами также является класс минералов, представляющих собой соединения металла с кислородом (см. Свързването на СО към хемоглобина води до повишено свързване на кислородните молекули към 3 други кислород-свързващи места, което води до изместването на дисоциационната крива на оксихемоглобина наляво. Тъй като афинитетът му към хемоглобина е около 230 — 270 по-силен от този на кислорода, дори и малки концентрации могат да доведат до образуването на значителни количества карбоксихемоглобин (HbCO). Интоксикация с въглероден оксид се наблюдава и при инхалиране на пари, съдържащи метиленов хлорид — летлива течност, съдържаща се в разтворители. Получава се при непълно горене на въглеродсъдържащи материали. Соединения, которые содержат атомы кислорода, соединённые между собой, называют пероксидами или перекисями (содержат цепочку −O−O−), супероксидами (содержат группу О−2 ) и озонидами (содержат группу О−3 ). СО се елиминира чрез белите дробове. Клиничният статус не корелира добре с нивата на карбоксихемоглобин, което означава, че има увреждане и на клетъчното дишане. Намаляването на кислородната доставка не е достатъчно за обянсняване на токсичните ефекти. Полуживотът на СО при стайна температура 3-4 часа. Если элемент имеет переменную степень окисления, то в названии оксида указывается его степень окисления римской цифрой в скобках сразу после названия (без пробела). Въглеродният оксид е продукт от непълното изгаряне на съдържащи въглерод вещества при липса на достатъчно кислород, необходим за пълното окисление до въглероден диоксид (CO2). Часто используют и другие наименования оксидов по числу атомов кислорода: если оксид содержит только один атом кислорода, то его называют монооксидом или одноокисью, если два — диоксидом или двуокисью, если три — то триоксидом или триокисью и т. Наблюдават се проблеми с мисловната дейност и паметта, деменция, раздразнителност, проблеми с речта, Паркинсонови синдроми, корова слепота и депресия. Късното развитие на невропсихиатрични увреждания е едно от най-сериозните усложнения на отравянето с СО, което изисква продължително лечение и наблюдение на пациента.

About

View all posts by